Flatmoss za TV - rezidenčný projekt - BEMOSS
FLATMOSS

Flatmoss za TV – rezidenčný projekt

Realizácia machovej steny BEMOSS® v prevedení machu Flatmoss umiestnenej za TV.