Machové obrazy

Obrazy z machu sú cenovo prijateľnejšie v porovnaní s veľkou stenou z machu,
 no Váš interiér dokážu spríjemniť rovnakým spôsobom. Ich umiestnenie je ľubovoľné,
 vhodné sú skutočne do každej miestnosti.