Lišajník - rezidenčný projekt - BEMOSS
LIŠAJNÍK

Lišajník – rezidenčný projekt

Realizácia machovej steny BEMOSS® v prevedení machu Lišajník vo farbe Springgreen . Machová stena bola vyhotovená medzi drevený obklad klienta.