Siberian & Flatmoss - BEMOSS
SIBERIAN

Siberian & Flatmoss

Realizácia machovej steny BEMOSS® s logom spoločnosti. Vyhotovili sme machovú stenu s machovými okrajmi kde sme použili dva druhy machu a to Siberian moss a Flatmoss . Realizácia pre ROXOR BURGER v Bratislave.